Авлигын эсрэг хууль


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай
2 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх тухай хуулиас
3 Сонирхлын зөрчлийн тухай хууль
4 Авилгын эсрэг конвенци
5 Авилгын эсрэг хууль

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕО

" frameborder="0" allowfullscreen>

ЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 1095
Өчигдөр 3858
Нийт 8059652