Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ


ГАРЧИГ ҮЗЭХ
1 Хууль тогтоомж
2 Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
3 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
4 Нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл
5 Төсөл, хөтөлбөр
6 Яамны Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээ
7 Аймгийн засаг дарга нартай байгуулсан гэрээ
8 Засаглалын үзүүлэлтийн үнэлгээ
9 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ
10 Хэрэглэгчийн үнэлгээ
11 Яамны нэгдсэн тайлан
12 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН
13 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААС ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧТАЙ БАЙГУУЛСАН 2016 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГӨнөөдөр 133
Өчигдөр 2458
Нийт 228433