Тэсэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид


                     ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙХ, ТЭСРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЭЛ ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ, ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН СУДАЛГАА

 

д/д

 

Эзэмшигч

Үйл ажиллагааны төрөл

Олгосон, сунгасан огноо

Гэрчилгээнийдугаар, хугацаа

 

1

1

Доншен газрын тос /Монгол/

ХХК

Газрын тосны чичирхийллийн хайгуулын тэсрэх материал импортлох, тэсэлгээний ажил явуулах/Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй/

2018.07.25

245

3

 

2

2

Илч түлш

ХХК

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох,үйлдвэрлэх,худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.07.19

96

3

 

3

3

Монголросцветмет

ХХК

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил явуулах/MV-016657, MV-000174,MV-004306ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.01.05

167

3

 

4

4

Хотгор

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил эрхлэх/1441А тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2017.07.19

95

3

 

5

5

Бага нуур

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох,тэсэлгээний ажил явуулах/MV-001371 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.05.23

204

3

 

6

6

Хөтөлийн цемент шохой

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-012219,MV-015249ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.01.05

168

3

 

7

7

Эрдэнэт үйлдвэр

ХХК

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх

2016.10.25

04

3

 

8

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-00011ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.02.20

172

3

 

8

9

Улаанбаатар төмөр замын чулуун завод

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-001126ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2017.11.10

163

3

 

9

10

Мера

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.05.17

77

3

 

11

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэсгэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах

2016.09.02

01

3

 

10

12

Хар тарвагатай

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/1366А тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2019.03.28

325

3

 

11

13

Үнэн Анд

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/1544А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.12.05

297

3

 

12

14

Баян тээг

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/367А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2017.04.10

49

3

 

13

15

Бласт

ХХК

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2016.09.28

03

3

 

14

16

Могойн гол

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил эрхлэх/MV-000384, MV-017243ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.07.25

246

3

 

15

17

Протек

ХХК

Пиротехникийн хэрэгсэл импортлох, худалдах

2018.05.23

203

3

 

16

18

Очир Ундраа

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодисын түүхий эд импортлох, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ /пиротехник/ эрхлэх

2018.07.09

243

3

 

17

19

Шинь шинь

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-000247ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2015.11.30

204

3

 

18

20

Монтай Эрдэнэ

ХХК

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх,худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2018.04.17

197

3

 

19

21

Тэн хун

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-00713ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2017.10.02

141

3

 

20

22

Цаг уур орчны шинжилгээний газар

ТӨҮГ

Цаг агаар зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх хэрэгсэл импортлох, ашиглах

2018.04.17

195

3

 

21

23

Оюу толгой

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-006709, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2019.06.13

352

3

 

22

24

Монмаг

ХХК

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах

2017.04.10

51

3

 

25

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.10.02

142

3

 

23

26

Бласттек

ХХК

Пиротехникийн хэрэгсэл импортлох, худалдах

2017.04.10

50

3

 

24

27

Цайрт минерал

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах /MV-00723/

2017.04.10

48

3

 

25

28

Ти Эм Би Эн

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.07.19

94

3

 

26

29

Эм Си Ти Ти

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-12605ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2017.11.10

164

3

 

27

30

Лут чулуу

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/10206А, 10207А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2015.08.06

183

3

 

28

31

Фоор Бласт

ХХК

Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2018.05.23

206

3

 

29

32

Майн бласт

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2017.11.10

161

3

30

33

Апа Менежмент

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2019.03.28

324

3

31

34

Максам Эксплозивс

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.04.10

53

3

32

35

Пироп Эрдэнэ

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.11.10

159

3

33

36

Эрхэт түнш/ТЭЗҮ-тэй/

ХХК

Үйлдвэрлэлийн тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2018.05.23

207

3

34

37

Номхон бадралт/ТЭЗҮ-гүй/

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.10.09

149

3

35

38

Бласт сэлэнгэ/ТЭЗҮ-гүй/

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2018.05.23

205

3

36

39

Пауэр бласт

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2018.04.17

198

3

40

Пиротехникийн хэрэгсэл импортлох, худалдах, ашиглах

2017.04.10

54

3

37

41

Си Эм Би

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.01.03

23

3

38

42

Эм Эл цахиурт овоо

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-018500, MV-015610 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.06.19

231

3

39

43

Баянмандал зам

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаартэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2019.01.14

304

3

40

44

Бласт мануфактуринг групп

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах,тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2019.03.28

326

3

41

45

Мөнхтэтгэгч хүч

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2018.04.17

196

3

46

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах

2019.04.09

336

3

42

47

Нитро Сибирь-Монголиа

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.04.10

52

3

43

48

МН Жойн

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх

2016.09.28

02

3

49

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаартэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалах

2018.05.23

208

3

44

50

Талст бластинг консалтинг

/ТЭЗҮ-гүй/

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2019.03.28

327

3

51

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах

2017.01.03

21

3

45

52

Спейшл майнинг сервис

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2019.04.02

335

3

46

53

Мөнхийн хаяа

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2017.10.02

143

3

47

54

Майнсофт

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2017.11.10

158

3

48

55

Хунт өгөөж

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-016689ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2017.11.10

162

3

49

56

Давхар тэсрэлт

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2017.11.10

160

3

50

57

Илчит металл

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-014228ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2018.05.23

202

3

51

58

Монголиан бүүстер

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2018.02.20

176

3

52

59

Шивээ овоо /ТЭЗҮ-тэй/

ХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах/MV-000901ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд /

2018.02.20

173

3

53

60

Хануй ач

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2018.08.15

269

3

54

61

Мастер майнинг

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2018.08.15

270

3

55

62

Монполимет

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2019.04.02

333

3

56

63

Рэдпаф Монгол

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2019.04.02

334

3

57

64

Дэвэлопмент брэйн

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

2017.01.16

24

3

58

65

Персиммон

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэх

2017.10.17

150

3

59

66

Монтрекс

ХХК

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгэээрхлэх

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр
Өчигдөр 4362
Нийт 4577444