Тэсэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид


ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ХИЙХ, ТЭСРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЭЛ ИМПОРТЛОХ, ХУДАЛДАХ, ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН СУДАЛГАА

ААН-ийн тоо

 

Эзэмшигч

Үйл ажиллагааны төрөл

Олгосон, сунгасан огноо

Гэрчилгээний

Нэр Өмчийнхэлбэр он сар өдөр дугаар хугацаа, жил
1 1 Доншен газрын тос /Монгол/ ХХК Газрын тосны чичирхийллийн хайгуулын тэсрэх материал импортлох, тэсэлгээний ажил хийх 2014 12 31 128 3
2 2 Илч Түлш ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 7 10 84 3
3 3 Монголросцветмет ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил хийх 2014 12 31 126 3
4 4 Хотгор ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /1441А тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2014 7 10 83 3
5 5 Бага нуур ХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, тэсэлгээний ажил хийх 2015 4 1 145 3
6 6 Хөтөлийн цемент шохой ХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 12 31 127 3
7 7 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх 2016 10 25 04 3
8 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2015 2 17 135 3
8 9 Улаанбаатар төмөр замын чулуун завод ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 9 22 114 3
9 10 Мера ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 5 6   3
11 Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэсгэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах 2016 9 2 01 3
10 12 Хэт ХХК Газрын тосны чичирхийллийн хайгуулын тэсрэх материал импортлох, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 4 1 146 3
11 13 Хар тарвагатай ХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /1366А тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2015 11 30 203 3
12 14 Үнэн Анд ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /1544А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2015 8 6 167 3
13 15 Баян тэгш импекс ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /3389А, 6454А, 12203А тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2011 9 27 161 3
14 16 Баян тээг ХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /367А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2017 01 ... .... 3
15 17 Бласт ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2016 9 28 03 3
16 18 Могойн гол ХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2015 2 2 136 3
17 19 Протек ХХК Пиротехникийн хэрэгсэл импортлох, худалдах 2015 2 2 138 3
18 20 Очир Ундраа ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох 2015 2 2 139 3
19 21 Шинь Шинь ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2015 11 30 204 3
20 22 Орика Монголиа ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх 2015 4 27 155 3
21 23 Монтай Эрдэнэ ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил хийх 2015 4 27 150 3
22 24 Тэн хун ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2013 7 04 22 3
23 25 СС Монголиа ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2017 1 3 22 3
24 26 Цаг уур орчны шинжилгээний газар ТӨҮГ Цаг агаар зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх хэрэгсэл импортлох, ашиглах 2015 5 14 160 3
25 27 Бэрэн майнинг ХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 1 28 11 3

ААН-ийн тоо

 

Эзэмшигч

Үйл ажиллагааны төрөл

Олгосон, сунгасан огноо

Гэрчилгээний

27 29 Даваамандал ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 8 6 184 3
28 30 Монмаг ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах 2014 1 28 41 3
31 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 8 5 104 3
29 32  Бласттек ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, пиротехникийн хэрэгсэл импортлох, худалдах 2014 1 28 42 3
30 32 Цагаан Ташаа ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 4 21 ... 3
31 34 Цайрт минерал ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 2 20 ... 3
35 Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх 2015 2 17 137 3
32 36 Ти Эм Би Эн ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 4 21 ... 3
33 37 Эм Си Ти Ти ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 10 15 118 3
34 38 Тэнүүн Байгаль ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /8149А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2015 4 15 149 3
35 39 Лут чулуу ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /10206А, 10207А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2015 8 6 183 3
36 40 Фокус Металл Майнинг ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 9 16 ... 3
37 41 Дунфанлунма ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /11855А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2012 3 27 35 3
38 42 Фоор Бласт ХХК Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 5 5 156 3
39 43 Майн бласт ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 9 16 ... 3
40 44 Апа Менежмент ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 6 8 166 3
41 45 Аранжинболд ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 1 28 38 3
42 46 Дун юань ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /985А, 15032А, 15033А тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2014 2 20 ... 3
43 47 Максам Эксплозивс ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 2 20 51 3
44 48 Балапан Девелопмент ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйчилгээ хийх 2014 4 21 ... 3
45 49 Пироп Эрдэнэ ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 9 22 115 3
46 50 Эрхэт түнш ХХК Үйлдвэрлэлийн тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 5 14 159 3
47 51 Номхон Бадралт ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 8 5 103 3
48 52 Арвижих Мандал ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /MV-015590 тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/ 2011 12 15 169 3
49 53 Бласт сэлэнгэ ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 4 15 148 3
50 54 Пауэр бласт ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 4 7 147 3
51 55 Си Эм Би ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2017 1 3 23 3

ААН-ийн тоо

 

Эзэмшигч

Үйл ажиллагааны төрөл

Олгосон, сунгасан огноо

Гэрчилгээний

52 56 Эм Эл цахиурт овоо ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2015 5 14 158 3
53 57 Баянмандал зам ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 6 8 165 3
54 58 Бласт мануфактуринг групп ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 11 30 202 3
55 59 Мөнхтэтгэгч хүч ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 5 5 157 3
56 60 Нитро Сибирь-Монголиа ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 1 28 44 3
57 61 Санваллей ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах 2012 5 9 189 3
58 62 МН Жойн ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2016 9 28 02 3
59 63 Талст бластинг консалтинг ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2016 2 16 211 3
64 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах 2017 1 3 21 3
60 65 Спейшл майнинг сервис ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2016 04 04 226 3
61 66 ММНС ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2013 11 21 35 3
62 67 Эм Би Икс Би ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх 2013 11 21 36 3
63 68 Гоби коул энд Энержи ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 1 28 39 3
64 69 Баян-Эрч ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 1 28 40 3
65 70 Мөнхийн хаяа ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 8 5 105 3
66 71 Майнсофт ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 8 5 106 3
67 72 Хунт өгөөж ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 9 16 112 3
68 73 Давхар тэсрэлт ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 9 22 116 3
69 74 Хөх жонш ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 9 22 117 3
70 75 Илчит металл ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2014 10 6 107 3
71 76 Бласт холдинг ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 12 31 129 3
72 77 Монголиан бүүстер ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2014 12 31 130 3
73 78 Шивээ овоо ХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх 2015 2 17 142 3
74 79 Хануй ач ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 5 14 161 3
75 80 Мастер майнинг ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2015 6 8 164 3
76 81 Монполимет ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2016 4 20 227 3
77 82 Рэдпаф Монгол ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2016 5 20 230 3
78 83 Маргад энержи ХХК Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх 2016 12 02 17 3

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 1714
Өчигдөр 3639
Нийт 1326774