Хүнд үйлдвэрийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид


Нэг. Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

 

д/д

Аж ахуйн нэгж

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл 

ТЗ дугаар

Олгосон огноо, хугацаа

Тайлбар

1

"Эрдэм гоёл" ХХК

Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

353

2019.06.17         

3 жил

Хугацаа сунгасан

2

"Есүйтэй гоёл" ХХК

Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

378

2019.08.22       

3 жил

Хугацаа сунгасан

3

"Талст урлан" ХХК

Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх

379

2019.08.2           

3 жил

Хугацаа сунгасан

 

Хоёр. Төмөрлөг боловсруулах, машины  үйлдвэрлэл эрхлэх

д/д

Аж ахуйн нэгж

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

ТЗ дугаар

Олгосон огноо, хугацаа

Тайлбар

1

"Экоглобус" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

106

2017.08.22

3 жил

Хугацаа сунгасан

2

"Люксминерал" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

115

2017.02.14

3 жил

Нөхөн олгосон

3

"Ричвэл гриндинг медиа" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

76

2017.05.09

3 жил

Шинээр олгосон

4

"Сиб-Кабель энержи" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

11/Т

2017.04.04

3жил

Шинээр олгосон

5

"Тарнийн арцат уул" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

103

2017.07.25

3 жил

Шинээр олгосон

6

"Экоминерал" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

104

2017.07.25

3 жил

Шинээр олгосон

7

"Мон-Чиргүүл" ХХК

Машины үйлдвэрлэл эрхлэх

105

2017.07.25

3 жил

Шинээр олгосон

8

"Металл индустриал" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах

169

2018.02.13

3 жил

Шинээр олгосон

9

"Хишигтэн металс" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах

170

2018.02.13

3 жил

Шинээр олгосон

10

"Гэтженероус" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

171

2018.02.13

3 жил

Шинээр олгосон

11

"Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

165

2017.12.28

3 жил

Шинээр олгосон

12

"Трансвейст" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

166

2018.01.04

3 жил

Шинээр олгосон

13

"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХК

Төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх

228

2018.06.27

3 жил

Хугацаа сунгасан

14

"Арвин хурайлж" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

323

2019.03.26  

3 жил

Шинээр олгосон

15

"Хан оч марал" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах,  үйлдвэрлэл эрхлэх

354

2019.03.26 

3 жил

Шинээр олгосон

  16

"Улаанбаатар" БҮК ХК

Төмөрлөг боловсруулах,  үйлдвэрлэл эрхлэх

355

2019.03.26 

3 жил

Хугацаа сунгасан

17

"Наран төмөр" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах,  үйлдвэрлэл эрхлэх

356

2019.03.26 

3 жил

Хугацаа сунгасан

18

"Үлэмж хүдэр" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

361

2019.07.29 

3 жил

Шинээр олгосон

19

"Сэйф рийч" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

362

2019.07.29  

3 жил

Шинээр олгосон

20

Эгерго сервис монтаж ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

363

2019.07.29 

3 жил

Шинээр олгосон

21

"Төгс засал" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

364

2019.07.29   

3 жил

Шинээр олгосон

22

"Бэрэн металл" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

365

2019.07.29 

3 жил

Хугацаа сунгасан

23

"Орометалл" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

366

2019.07.29 

3 жил

Хугацаа сунгасан

24

"Эс анд Эм сольюшн" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

372

2019.08.14 

3 жил

Шинээр олгосон

25

"Монголиан каст айрон" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

373

2019.08.14 

3 жил

Шинээр олгосон

26

"Талын метал нунтаг" ХХК

Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх

383

2019.10.25 

3 жил

Шинээр олгосон

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3797
Өчигдөр 7174
Нийт 6724296