Тэсэлгээ


 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ БОЛОН СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

 

Нэг. “Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил явуулах” тусгай зөвшөөрөл

 1. Уул уурхай, хүнд үйлдэрийн яаманд хандсан хүсэлт /албан тоот/
 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /сүүлийн жилийн төлбөр хийсэн баримтын хуулбар/
 4. Холбогдох газруудын санал
 5. Тагнуулын ерөнхий газар
 6. Цагдаагийн ерөнхий газар
 7. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал
 8. Тэсэлгээчний үнэмлэхний хуулбар
 9. Агуулахын батлагдсан зураг төслийн баталгаажуулсан нүүр хуудасны хуулбар, фото зураг
 10. Агуулахын аюулгүй бүс тогтоосон акт
 11. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэр, агуулахын хяналтын камерын тодорхойлолт /цагдаагийн байгууллагаас авна/
 12. Тэсэлгээ хийх талбай, уурхайн дэвсгэр зураг /агуулах байршуулсан/
 13. Хайгуулын болон уулын ажлын төлөвлөгөөний баталгаажуулсан нүүр хуудасны хуулбар
 14. Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажлын паспорт
 15. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 16. Тэсэлгээний ажлын удирдагч, хариуцлагатай хариуцлагатай удирдагчийн ажил  байдлын тодорхойлолт, дипломын хуулбар
 17. Өмнөх жилүүдэд авсан тэсэлгээний ажил хийх эрхийн хуулбар
 18. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн зарцуулалтын тооцоо /өмнөх жилүүдийн тайлан/
 19. Тэсэлгээний ажил явуулах зориулалтын тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн тодорхойлолт
 20. Гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагатай хийсэн гэрээ, танилцуулга
 21. Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ,
 22. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, галын ажлын байрны дүгнэлт
 23. Агуулахын газар эзэмших гэрчилгээ, Засаг даргын захирамж
 24. Аянга эсэргүүцлийн хэмжилт хийлгүүлсэн протокол

Тайлбар:Данс

Улаанбаатар банк, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс

Данс – 2611197474

Төлбөрийн хэмжээ – 3’250’000=00 төгрөг

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж    

Хоёр. “Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх” тусгай зөвшөөрөл.

 1. Уул уурхай, хүнд үйлдэрийн яаманд хандсан хүсэлт /албан тоот/
 2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Холбогдох газруудын санал
  • Тагнуулын ерөнхий газар
  • Цагдаагийн ерөнхий газар
  • Онцгой байдлын ерөнхий газар
  • Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын санал
  • Боловсон хүчний талаар мэдээлэл, тэсэлгээчний үнэмлэхний хуулбар
  • Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн техник-эдийн засгийн үдэслэлийн баталгаажуулсан нүүр хуудасны хуулбар
  • Агуулахын батлагдсан зураг төслийн баталгаажуулсан нүүр хуудасны хуулбар, фото зураг
  • Агуулахын аюулгүй бүс тогтоосон акт
  • Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэр, агуулахын хяналтын камерын тодорхойлолт /цагдаагийн байгууллагаас авна/
 4. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импортын болон үйлдвэрлэлийн тайлан
  1. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
  2. Зориулалтын тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн тодорхойлолт
  3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын наривчилсан үнэлгээ
  4. Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ,
   1. Гамшиг, аюул ослын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, галын ажлын байрны дүгнэлт
   2. Үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны техникийн шаардлага хангасан зориулалтын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, лаборатори, туршилтын талбайн дүгнэлт
   3. Тэсрэх материалын чанарын үзүүлэлтийг тогтоосон үндэсний болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан сертификат
   4. Үйлдвэрлэл эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдийн хувьцааны 51-ээс доошгүй хувийг Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа талаарх нотлох бичиг баримт

 

Тайлбар:Данс

            Улаанбаатар банк, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс

            Данс – 2611197474

            Төлбөрийн хэмжээ – 3’250’000=00 төгрөг

            Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны тусгай зөвшөөрлийн тэмдэгтийн хураамж                          

 

Гурав. “Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох” лицензи

 1. Уул уурхай, хүнд үйлдэрийн яаманд хандсан хүсэлт /албан тоот/
 2. Импортын лицензи олгох тухай өргөдөл
 3. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 5. Холбогдох газруудын санал
  • Тагнуулын ерөнхий газар
  • Цагдаагийн ерөнхий газар
  • Онцгой байдлын ерөнхий газар
 6. Гадаад гэрээний хуулбар
 7. Гадаад гэрээний орчуулга
 8. Лицензийн тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

Тайлбар:Данс

Улаанбаатар банк, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс

Данс – 2611197474

Төлбөрийн хэмжээ – 100’000=00 төгрөг

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны лицензийн тэмдэгтийн хураамж                          

 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 753
Өчигдөр 6050
Нийт 5617809