Өргөдөл гомдол


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2020 оны 1 дүгээр улирлын тайлан, мэдээ
2 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМАНД 2019 ОНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
3 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМАНД 2019 ОНД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
4 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан /2019 оны I улирал/
5 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан /2018 оны жилийн эцэс/
6 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал /2018 оны III улирлын байдлаар/
7 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (6)
8 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (5)
9 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (4)
10 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (3)
11 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (2)
12 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (1)
13 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2017 оны жилийн эцсийн байдлаар)
14 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2016 оны эцсийн байдлаар)
15 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2016 оны 11-р сарын байдлаар)
16 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал-2016_III
17 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал-2016_Хагас жил

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ













ВИДЕО



ЗУРГИЙН ЦОМОГ





Өнөөдөр 833
Өчигдөр 4898
Нийт 5113202