Өргөдөл гомдол


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал /2018 оны III улирлын байдлаар/
2 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (6)
3 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (5)
4 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (4)
5 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (3)
6 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (2)
7 2018 онд зарлагдсан тендерт гарсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт (1)
8 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2017 оны жилийн эцсийн байдлаар)
9 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2016 оны эцсийн байдлаар)
10 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн байдал (2016 оны 11-р сарын байдлаар)
11 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал-2016_III
12 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал-2016_Хагас жил

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3330
Өчигдөр 4227
Нийт 2217525