Авлигын эсрэг хууль


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам батлах тухай
2 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилсан сэргийлэх тухай хуулиас
3 Сонирхлын зөрчлийн тухай хууль
4 Авилгын эсрэг конвенци
5 Авилгын эсрэг хууль

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3892
Өчигдөр 7174
Нийт 6724391