Авлигын эсрэг мэдээлэл


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 УУХҮЯ-ны 2016 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан
2 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
3 Авилгын эрсдэл ба авилга гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээний тайлан
4 Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт
5 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-2
6 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-1
7 Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-2016
8 Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт
9 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх 2016 оны төлөвлөгөө
10 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө
11 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан
12 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГӨнөөдөр 184
Өчигдөр 2458
Нийт 228484